Yksityisyydensuoja on meille tärkeää.

Yleistä

Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy, osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1818281-8, on laatinut tämän tietosuojakäytännön. 

Yhteystiedot

Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy
Hyrylänkatu 8D2, 04300 Tuusula

Tietosuojavaltuutettu 

Katri Pietarinen
katri.pietarinen@gmail.com / 0405948458

Tietosuoja (GDPR)
General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus).
Henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

ASURA käsittelee henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti

  • lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • Kerää ja käsittelee tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerää vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivittää aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistettaan tai oikaistava viipymättä
  • säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Asura kerää ja käsittelee vain ja ainoastaan tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.

Asura on työnantaja,  jonka vuoksi luonnollisesti joutuu keräämään lakisääteisiä tietoja työntekijöistään. 
Työntekijöiden henkilötiedot ovat vain ja ainoastaan Katri Pietarisen  saatavilla. 

Asuralla ei ole kanta-asiakas rekisteriä, eikä Asura tallenna asiakkaidensa tietoja järjestelmiinsä. 

ASURA noudattaa tietosuojaperiaatteita henkilötietojen käsittelyn kaikissa vaiheissa.